Để có đủ điều kiện và năng lực thành lập khoa Dược học, trường ĐH Tôn Đức Thắng đã được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Bộ Giáo dục đào tạo giúp đỡ và tạo điều kiện quy tụ về trường đội ngũ giảng viên có trình độ cao và tâm huyết với sự nghiệp giáo dục.

Được nhà trường giao nhiệm vụ đào tạo nên đội ngũ Dược sỹ giỏi chuyên môn và có đạo đức nghề nghiệp, các giảng viên của khoa Dược đều ý thức rõ trọng trách lớn lao của mình. Trang bị đầy đủ kiến thức và giữ tinh thần giảng dạy say mê, nhiệt huyết. Tiếp thu, học hỏi các phương pháp giảng dạy chuẩn mực tiên tiến của các đơn vị đào tạo ngành Dược uy tín trên thế giới và trong nước. Kế thừa và vận dụng các tiến bộ của công nghệ hiện đại và tư tưởng sáng tạo vào giảng dạy. Toàn khoa Dược ''đồng tâm hiệp lực'', tận hiến khả năng và trí tuệ để tạo nên nguồn Dược sỹ chất lượng, phục vụ cho nhu cầu của phát triển của xã hội và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Hiện nay, khoa Dược đã có 8 giảng viên cơ hữu chuyên ngành Dược, trong đó có 1 Giáo sư, 4 Tiến sĩ và 3 Thạc sĩ thuộc 7 bộ môn. Nhiều giảng viên của khoa là các chuyên gia nghiên cứu, hoặc đã có kinh nghiệm công tác, giảng dạy lâu năm tại các trường đại học và đơn vị uy tín.

Danh sách các giảng viên chuyên ngành Dược:

1. GS. TS. Nguyễn Minh Đức

2. TS. Vũ ThIên Ý

3. TS. Nguyễn Trường Huy

4. TS. Phạm Phước Điền

        5. TS. Hồ Việt Anh 

6. ThS. Phan Thị Phương Thúy

7. ThS. Vũ Huỳnh Kim Long

8. ThS. Hoàng Mầng

Trong 2 năm đầu thành lập, khoa Dược đảm bảo đạt số lượng 10 giảng viên trình độ Thạc sĩ Dược học trở lên và ít nhất 1 giảng viên trình độ Tiến sĩ Dược. Đến năm thứ 3, khoa phấn đấu đạt 20 giảng viên trình độ Thạc sĩ Dược, ít nhất 3 Tiến sĩ Dược. Ngoài ra, đội ngũ giáo viên thỉnh giảng phải có đầy đủ năng lực và đạt tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn Dược để đáp ứng yêu cầu giảng dạy.