Thời gian đào tạo: 5 năm

Số lượng tín chỉ: 176 tín chỉ (chưa bao gồm học phần giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng)

 1. Kiến thức chung:                                       27 tín chỉ
 2. Kiến thức cơ sở khối ngành:                     25 tín chỉ
 3. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:
  • Khối kiến thức cơ sở của ngành:        47 tín chỉ
  • Khối kiến thức ngành:                         47 tín chỉ
 4. Kiến thức chuyên ngành:                          20 tín chỉ
 5. Khoá luận tốt nghiệp:                                10 tín chỉ

Dựa trên mục tiêu cung ứng nguồn Dược sỹ trình độ Đại học chất lượng cho ngành Dược, Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã xây dựng chương trình đào tạo đảm bảo cung cấp đầy đủ những kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức chuyên ngành sâu sắc, kỹ năng thực hành vững chắc để đáp ứng cao nhất những đòi hỏi công việc mang tính chuyên môn cao trong lĩnh vực Dược.

Trong xã hội hiện đại và phát triển nhộn nhịp như hiện nay, chăm sóc sức khỏe là một trong những lĩnh vực quan trọng, luôn nhận được sự quan tâm và đầu tư lớn. Nhiều bệnh viện, nhà thuốc, trung tâm chăm sóc và bảo vệ sức khỏe được xây dựng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân. Điều này đồng nghĩa với việc, những cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Y, Dược cũng được coi trọng và tôn vinh hơn.

Cùng với các đơn vị đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho ngành Dược trong cả nước, trường ĐH Tôn Đức Thắng hướng tới mục tiêu đào tạo đội ngũ Dược sỹ có đủ tài, đủ tâm và nhiệt huyết để phục vụ cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân, cống hiến hết mình cho ngành Dược học Việt Nam.

Mục tiêu chung:

 • Đào tạo các Dược sĩ đại học, có phẩm chất đạo đức tốt, đặt lợi ích sức khỏe người dân lên hàng đầu, tôn trọng, công bằng, trung thực và có trách nhiệm.
 • Có kiến thức về khoa học cơ bản, công nghệ cao và khoa học Dược vững chắc.
 • Có kiến thức chuyên môn vững vàng, có khả năng làm chủ nghề nghiệp và các tình huống quan trọng trong tư vấn sử dụng thuốc, đảm bảo sự hợp lý, an toàn và hiệu quả.
 • Có khả năng đảm nhiệm các công việc trong lĩnh vực Dược một cách chuyên nghiệp, hiệu quả.
 • Có khả năng quản lý, điều hành và cung ứng thuốc tốt.
 • Có khả năng nghiên cứu, tự học hỏi và tiếp thu để nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp.
 • Có tư duy, tầm nhìn và năng lực sáng tạo.
 • Có kỹ năng hội nhập và thích nghi tốt trong môi trường hội nhập quốc tế với yêu cầu và chuẩn mực cao.